Stress Coach, omgeving Den Haag

voor iedereen die wil leren omgaan met stressklachten

Stress coach Den Haag

Als Stress coach in Den Haag en omgeving, richt ik mij op het verhogen van jouw levenskwaliteit en geluk. Om stress, gezondheidsschade en overspannenheid te verminderen maak ik onderscheid tussen twee soorten stadia: preventie en interventie.

Preventie: Door ervoor te zorgen dat de blootstelling aan stress verwekkende factoren binnen jouw grenzen blijven kun je gezondheidsschade en overspannenheid voorkomen. Samen ondernemen we actie om jouw werkplek of thuisomgeving te optimaliseren en jouw stresstolerantie te verhogen.

Interventie: Signaleren wat jouw beginnende problemen, stressreacties en huidige gezondheidsschade is. Zodat we vervolgens adequate acties kunnen nemen om zo de verdere schade te voorkomen en de al bestaande schade zoveel mogelijk te herstellen.

 

Een Stress coach helpt met vragen als:

 • Wat helpt tegen stress?
 • En wat kan ik doen als ik ziek word door stress?
 • Hoe kan ik stress eerder herkennen en hier actief iets mee doen?
 • Welke handvatten kan ik gebruiken om stress te verminderen?
 • Op welke manier kan ik leren omgaan met stress?
 • Hoe kan ik preventief overspannenheid of een burn-out voorkomen?

Met stress coaching pak je de oorzaken van stress aan. En door wandelen kan er indirect een vermindering van stress optreden. Zodra jij je zekerder begint te voelen over jouw eigen vaardigheden, zal de stress ook verminderen.

Werkwijze Stress Coach Den Haag

Persoonlijk

Doelgericht

Verrijkend

Life-changing

Stress coaching wandeltraject

Tijdens het stress coaching wandeltraject werk jij aan jouw doelstellingen en competenties. Door middel van wandelcoachgesprekken, reflectie-oefeningen en opdrachten. Het stress coach wandeltraject vindt altijd plaats in de natuur in de omgeving van Den Haag.

Samen gaan we:

 • een passend en realistisch plan van aanpak opstellen en in de praktijk brengen.
 • constant reflecteren op jouw eigen doel: ben je op de goede weg?
 • na elke sessie ga je met oefeningen aan de slag. Het slagen van een coachtraject is afhankelijk van jouw eigen motivatie en inzet.

Als Stress coach maak ik gebruik van technieken en methodieken zoals NLP (Neuro Linguistisch Programmeren), Motiverende Gespreksvoering, Mindfulness, Oplossingsgericht Coachen, Motivating Management Service en Wandelcoaching.

Eindevaluatie

In het laatste gesprek reflecteren we op jouw proces en het stress coaching wandelcoachtraject. Samen gaan we kijken of jouw doelen zijn behaald en hoe ver je bent. Tot slot kijken we naar wat jij nog wil aanpakken in de toekomst. Indien gewenst kan er een follow-up gesprek ingepland worden om te bespreken hoe het ter zijner tijd met jou gaat.

Stress coaching omgeving Den Haag

Effectiviteit van Stress coaching

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat stress coaching een groot effect heeft op jouw functioneren. Stress coaching kan onder andere worden ingezet voor het leren identificeren van stressoren, prestaties op het werk te verbeteren en voor het behalen van doelen. In 2004 heeft de Association for Coaching een vragenlijst onder participanten van verschillende bedrijfssectoren afgenomen. Daarin werd gevraagd welke voordelen zij van stress coaching ondervonden. Hieruit bleek dat alle participanten na de coaching productiever waren, meer motivatie op hun werk ervoeren, verbeterde people management skills hadden ontwikkeld en een betere balans tussen werk en privé.

 

Wat levert Stress coaching op?

Je leert wat stress voor jou persoonlijk betekent en wat de signalen zijn die jouw lichaam aangeeft wanneer het rust nodig heeft. Ook krijg je beter inzicht in waar stress vandaan komt en wat je kunt doen om het stressgevoel te verminderen. Hierdoor werk je preventief aan toekomstige overspannenheid of een burn-out.
 

Andere voordelen zijn:

 • Makkelijker en sneller herkennen van stressvolle situaties
 • Voorkomen van gezondheidsschade
 • Meer stresstolerantie
 • Verlagen van de werkdruk
 • Verbeterde time-management
 • Beter balans tussen werk en privé
Stress coach - De Vastloopcoach

De Vastloopcoach
Stress Coach – Stress coaching
Den Haag, Leiden, Amsterdam, Utrecht, Rijn- Duin en Bollenstreek.